Καλοκαιρινή περίοδος (01 Μαΐου έως 20 Οκτωβρίου)
Δευτέρα         08:00 – 21:00
Τρίτη              08:00 – 21:00
Τετάρτη         08:00 – 21:00
Πέμπτη          08:00 – 21:00
Παρασκευή   08:00 – 21:00
Σάββατο        08:00 – 21:00
Κυριακή         08:00 – 21:00

Χειμερινή περίοδος (21 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου)
Δευτέρα         08:00 – 21:00
Τρίτη              08:00 – 21:00
Τετάρτη         08:00 – 21:00
Πέμπτη          08:00 – 21:00
Παρασκευή   08:00 – 21:00
Σάββατο        08:00 – 21:00
Κυριακή         09:00 – 14:00